Presentació


La Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, crea mitjançant el seu article 13, el Servei Meteorològic Nacional, que opera com a Servei Meteorològic Nacional en els termes i als efectes de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), de la qual Andorra va esdevenir el 192è membre el 16 de novembre de 2018 integrant el Consell Regional VI (Europa). El Servei Meteorològic d’Andorra està adscrit a l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, en un context de canvi climàtic en el qual el Servei proveeix informació sobre les previsions i els avisos en matèria de meteorologia i sobre l’estat del mantell nival, per tal d’augmentar la resiliència de les nostres activitats, així com per informar sobre l’evolució del clima. A nivell internacional, el Servei representa el país davant els organismes meteorològics, centres de predicció d’allaus i climàtics d’arreu, en el marc del multilateralisme. Cal remarcar, que el Servei Meteorològic és membre fundador de l’EAWS (Serveis Europeus de Predicció d’Allaus). A nivell bilateral, el Servei Meteorològic d’Andorra col·labora activament amb els centres meteorològics veïns, com ara, Météo France, l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) i el Servei meteorològic de Catalunya. Completa aquesta relació, la col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cal fer un incís específic al treball en xarxa a nivell del nostre massís. el Servei participa a l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic de la Comunitat de Treball dels Pirineus representant el país, per tal de generar nou coneixement sobre el canvi climàtic i identificar vies d’adaptació als seus efectes. En aquest mateix context, el Servei també participa amb el grup de treball de centres predictors del Pirineu del perill d’allaus. El Servei disposa d'una xarxa de 18 estacions meteorològiques automàtiques que alimenten els models meteorològics per fer el pronòstic. A més, disposem de 7 estacions manuals que prenen dades durant la temporada hivernal que juntament amb les observacions del mantell nival de les estacions d'esquí i en alta muntanya serveixen per confeccionar el butlletí de perill d'allaus i muntanya hivernal. Aquestes 7 estacions meteorològiques manuals funcionen gràcies a la tasca que duen a terme els observadors nivometeorològics de les estacions d'esquí 2 vegades al dia. L'accés a les dades és lliure i es pot consultar a l'apartat de climatologia.