JSON

El Servei Meteorològic Nacional, amb la voluntat d’obrir les dades públiques i de fer arribar al màxim de persones possibles la previsió meteorològica, per tal que tots els sectors econòmics i socials puguin desenvolupar les seves activitats amb seguretat i eficiència, posa a disposició de la ciutadania i les empreses la previsió meteorològica codificada amb el mètode JSon.

Si desitgeu tenir accés a la previsió meteorològica en format numèric, si us plau, ompliu el següent formulari.