Divulgació / Predicció meteorològica

Entendre i interpretar el butlletí meteorològic