Fontverd

Fontverd Fontverd
NomFontverd
Codi99130021
Coordenades538935 m, 21650 m / 42,4914 º, 1,5947 º
Altitud1880 m
OrientacióOest
Tipus i model de l'estacióAutomàtica Campbell (9/2018)
Variables mesuradesTemperatura, humitat, temperatura delsòl i gruix de neu
Periode de mesuraActualitat
Freqüència de mesuraMinutal, horari
Dades meteorològiques

Tornar