Versió per imprimir

Perill d’allaus vàlid per al dissabte 20 de gener de 2018

Perill moderat en evolució cap a perill marcat

 

1: Feble, 2: Moderat, 3: Marcat, 4: Fort, 5: Molt fort
Vessants muntanyosos més perillosos indicats en negre.
Sortides espontànies: nombroses purgues per la pluja
Desencadenaments produïts per esquiadors: noves plaques.

Estabilitat del mantell nival

Al final de matí de dissabte arribarà un front a Andorra que portarà nevades per sobre de 2.000 o 2.200 metres, més o menys. Per sota d’aquestes cotes, la pluja densificarà el mantell nival i a partir de la tarda podrien baixar purgues de neu humida en els pendents suficientment carregats. Aquest perill encara s’accentuarà més donada l’absència de gelades nocturnes eficaces.
Per sobre de 2000-2200 metres, també s’esperen forts vents de nord-oest, en alguns moments tempestuosos, que ventaran la neu creant noves plaques en zones de dipòsits o per sobre d’altres plaques ja existents. Aquestes plaques podrien ser inestables per sobrecàrregues fortes, i inclús per sobrecàrregues febles en cotes molt altes de la franja nord del país, en pendents que hagin sofert poques transformacions. Cal afegir que el perill d’allaus es una mica inferior a la meitat sud d’Andorra, on la pertorbació hi afectarà en menys mesura.

Neu fresca a 1800m

anterior
propers
(dia + següent nit)

Gruixos del mantell nival fora de pista

Altitud neu contínua
Vessant NORD 1200
Vessant SUD 1200

Qualitat de la neu

Per sota de 2.000-2.200 metres, la pluja transformarà el mantell nival en molt més feixuc.
Vents fort transportaran la neu recent i crearan noves acumulacions, que tanmateix seran molt heterogenis.

Tendència del perill d´allaus

diumenge 21 gener 2018
dilluns 22 gener 2018

Butlletí redactat en coproducció pel Servei Meteorològic d’Andorra i Météo-France