Avís meteorològic

25/04 26/04 27/04
20h 22h 0h 2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 0h 2h 4h 6h 8h

  • 25/04/2017 18:00:00   -   26/04/2017 6:00:00
    Entre les 18 i les 6 hores del dia 26 es poden acumular al voltant de 20 mm en forma de pluja fins als 2.200 metres